030 870 3596

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het regelt op welke wijze de overheid besluiten moet nemen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met zo’n beslissing. Lees meer

OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht is een element van het bestuursrecht en een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke omgeving waarin u leeft. Het omvat o.a. het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Lees meer

ACTUALITEITEN

Let goed op de ondertekening van verdagingsbrieven

augustus 15, 2017

Een van de (vele) regels waar bestuursorganen aan gebonden zijn, is dat zij binnen een vooraf vastgestelde termijn op een bezwaarschrift moeten beslissen. Op grond van de wet kan een bestuursorgaan deze termijn één keer verlengen met uiterlijk zes weke …

Lees meer

Bezwaar maken tegen een boete helpt

augustus 14, 2017

Een van onze cliënten heeft een boete opgelegd gekregen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW) van in eerste instantie € 45.000,-. Namens cliënte is door ons bezwaar aangetekend tegen de boete. Hoewel de Minister meent dat …

Lees meer

Voldoende parkeergelegenheid

juni 23, 2017

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie heeft het onderwerp ‘parkeren’ zich ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van het planologisch proces. Dat geldt zeker sinds 29 november 2014. Bestemmingsplannen die worden vastgeste …

Lees meer

Voor meer nieuws berichten klik hier