030 870 3596

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het regelt op welke wijze de overheid besluiten moet nemen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met zo’n beslissing. Lees meer

OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht is een element van het bestuursrecht en een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke omgeving waarin u leeft. Het omvat o.a. het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Lees meer

ACTUALITEITEN

De Views plugin moet geactiveerd zijn om deze lay-out weer te geven.